Posters

Разпределете плакатите, закачете ги из квартала си и споделете в социалните медии как се прави. Бъдете добър модел за подражание. #xагасрещуКорона